Top Moda

Naleśniki są karnawał kwaszonego ciasta ciasta o okrągłym kształcie, które są najpierw smażone, a następnie przeszedł do cukru. Zazwyczaj są one sprzedawane na placach zabaw i rozrywki, często z wózkami ...